B-sting.nl:

Rotterdamse Fietspaden

Copyright: B-sting.nl 2016

Klik hier voor een pdf versie
(1,5 MB, A4)

Klik hier voor een grotere afbeelding
(PNG, 0,5 MB, 2120 x 3000px)

De fietspaden in Rotterdam weergegeven in een kaart in de stijl van de London Underground. Afgebeeld zijn de belangrijkste doorgangsroutes waar een apart fietspad ligt, gescheiden van de normale rijweg, tot net over de stadsgrenzen.

Net zoals die andere beroemde kaart is het schematische weergave van de werkelijkheid. Er zitten dus ook vertekeningen in. Om een simpel voorbeeld te noemen is de Nieuwe Maas (en de wegen die er langs lopen) niet zo recht. De fietstunnel bij Rotterdam Centraal ontbreekt bijvoorbeeld omdat deze uitkomt op wegen zonder apart fietspad.

De route en de naamgeving van de 'lijnen' en de namen van de 'stations' is een "artistieke keuze". Net zo min als dat je moet overstappen van auto als je van de A13 de A20 opgaat, kan je dus ook gewoon van de ene lijn op de andere 'overstappen'. Het is vooral bedoeld om het overzicht te maken voor iemand die net op de fiets stapt in Rotterdam.

De inspiratie voor de kaart is mijn lieve vriendin die in grote delen van Rotterdam onbekend is en zich ergerde aan dubbel geparkeerde, rondscheurende auto's in de binnenstad. Haar leek Rotterdam niet te doen op de fiets, tot ik haar er op wees dat fietspaden als rechte strepen van Noord naar Zuid en van Oost naar West lopen. Rotterdam is prima te doen op de fiets!Foutje gezien? Vragen? Feedback? b-sting@b-sting.nl
Meer moois van B-sting? Bekijk B-sting.nl!